Fotoğraf: Flufoto

Fotoğraf: Flufoto

Fotoğraf: Flufoto

Fotoğraf: Flufoto

Fotoğraf: Flufoto

Kahve Dünyası’nın Güncel Sanat Projesi Yanköşe

“Son Gergedanı Ben Vurdum”, 2020

Ali Cabbar

Ali Cabbar, Yanköşe için geliştirdiği “Son Gergedanı Ben Vurdum” adlı yerleştirmesinde avcıların öldürdükleri hayvanların kafalarını sergilediği ganimet odası fikri üzerinden insanın yaban hayatı yok edişine dikkat çekiyor.

Geyikten ayıya, filden gorile birçok görkemli hayvan, bu odalarda kesik kafaları ya da tahnit edilmiş bedenleriyle teşhir edilir. Avcı ise silahının da asılı olduğu duvarın önünde, koltuğuna gururla kurularak poz verir. Yanköşe’nin içe dönük duvarlarının yarattığı çağrışımdan yola çıkan sanatçı, bu projede mekânı bir ganimet odası gibi düzenliyor. Yerleştirmenin ismi, duvardaki yüzlerden biri olan ve boynuzu yüzünden kaçak avlandığı için doğada soyu tükenen Kuzey Beyaz Gergedanına saygı niteliği taşıyor.

Günümüzde 1 milyon hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olan insan, kendisinin de tüm diğer türler kadar ihtiyaç duyduğu ekosistemleri büyük bir hızla çökertiyor, ekonomileri, geçim kaynaklarını, gıda güvenliğini ve dünyanın yaşam kalitesini derinden sarsıyor. Ali Cabbar, sorumsuzca doğaya zarar veren insanın ileride kurban haline geleceğini vurgulamak için kendi kafasını da ganimet odası duvarına dahil ediyor.