Omuz Omuza Bölünmüşüz, 2022

Omuz Omuza Bölünmüşüz

Omuz Omuza Bölünmüşüz ile Tomokazu Matsuyama, seyirciye, Doğu ile Batı’yı sembolize eden tarihsel dekoratif motiflerle süslü, birbiriyle kucaklaşan iki figürü betimliyor. Eserin başlığı, ABD’nin, birlik ve yardımlaşma kavramlarını öne çıkaran “Birlik olursak ayakta dururuz, bölünürsek düşeriz” bağımsızlık düsturundan esinlenmiş olup, düsturun ilk kullanılışından iki yüzyıl sonra bugün, ancak ve ancak aramızdaki farkları görüp takdir edersek gerçek anlamıyla birlikte kalabileceğimizi vurgulamak üzere, iki kelimesinin atılmasıyla oluşturuldu. Yerleştirme, birbirine çarpıp tek bir figür oluşturacak şekilde birbiriyle kucaklaşan, birbirinin içine geçmiş, biri kadın biri erkek iki figürden oluşuyor. Birinin siluetinin siyah diğerininkinin kırmızı oluşuyla, birbirinin zıttı kadın ve erkek kimliklerine gönderme yapılıyor. Tomokazu Matsuyama’nın sanatsal pratiğine özgü üsluba uygun olarak, her iki figür de geleneksel doğulu ve batılı motiflerle bezeli. Yerleştirme, içinde bulunduğumuz dönemde çeşitlilik kavramına bir göndermede bulunuyor