Kahve Dünyası’nın güncel sanat projesi Yanköşe; beklenmedik, deneysel güncel sanat eserleri üreten sanatçılara bir ifade alanı açıyor. her sene iki farklı sanatçının projesini ağırlamayı hedefleyen Yanköşe, Türkiye’de örneği az bulunan kamusal sanat projelerinden biri.

Türkiye’de örneği az bulunan kamusal sanat projelerinden biri olan Yanköşe projesi için, davet edilen sanatçılar mekanın özelliklerini göz önünde bulundurarak, mekana cevap veren işler üretir. Mekanın konumu sayesinde ise bu çalışmalar her gün binlerce kişiye ulaşma şansına erişir. Bir karşılaşma alanı olarak taşıdığı potansiyel, şehrin hemen görünür bir parçası olması ve kolay ulaşılabilirliğinin yanı sıra sergilenen işlerin meta temelli olmayışı ve geçiciliğiyle de öne çıkan Yan-köşe’nin sunduğu dinamik alan, yerli ve yabancı sanatçıların farklı tekniklerle üretilmiş çalışmalarına açıktır.

Yanköşe’de yer alacak eserin seçimi, koordinatör tarafından üç sanatçının davet edilmesi ve sanat dünyasından seçilen isimlerden oluşan jürinin bu sanatçıların önerdikleri projeleri değerlendirmesinin ardından yapılır. Bu seçimde, sunulan projenin görselliği, kentle ilişkisi gibi unsurlar göz önüne alınır.